About Thắng IT

Tôi là Thắng IT. Từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và có 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện tôi đang là giám đốc của công ty mạng và phần mềm tại Hà Nội.

 

Website: https://phanmemtinhoc.net/author/phanmemtinhoc/

#Phầnmềmtinhoc, #Phần_mềm_tin_hoc, #Thắng_IT, #thangit 

 

Các mạng xã hội khác

 

https://www.facebook.com/thangit2023

https://twitter.com/itthang2

https://www.linkedin.com/in/it-thang-65964a268/

https://www.instagram.com/thangit2023/

https://www.youtube.com/@itthang/about

https://thangit23.blogspot.com/

https://thangit23.tumblr.com/

https://6401c1ca6e264.site123.me/

https://sites.google.com/view/thangit/

Sort by:

No listing found.

Compare listings

Compare
Have the most beautiful old houses on the market
delivered to your inbox every single week!

Enter your email below to receive our latest listings,
featured favorites and more !
SUBSCRIBE
Have the most beautiful old houses on the market
delivered to your inbox every single week!

Enter your email below to receive our latest listings,
featured favorites and more !
SUBSCRIBE